characters characters

Scoala dupa scoala: cum vor fi organizate orele remediale

25 februarie 2021    |   911 vizualizări

Varsta: 6 - 11 ani, 11 - 15 ani.

scoala dupa scoala orele remediale
Ordinul 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea metodologiei de organizare a programului Scoala dupa Scoala a fost publicat in Monitorul Oficial. Care sunt elevii care pot participa la orele remediale, cum vor fi organizate acestea si cum se pot inscrie copiii.

Incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, Ministerul Educatiei organizeaza si asigura desfasurarea Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv.

Inscrierile au loc pana pe 3 martie 2021, iar orele incep din 8 martie 2021.

Scopul principal al Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ este organizarea, in scolile cu clase de invatamant primar si gimnazial, de activitati remediale, in vederea acordarii de sprijin elevilor pentru formarea competentelor specifice, sporirea sanselor de succes scolar si de acces la niveluri superioare de educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii.

Orele remediale.Conditiile de eligibilitate pentru elevi

Sunt eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, aflati in risc de parasire timpurie a scolii si/sau in risc ori in situatie de esec scolar, in special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic.

Pentru participarea la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, elevii trebuie sa indeplineasca cel putin unul dintre urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, intrucat nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiaza de conexiune/conexiune fiabila la internet;

b) elevul se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau are situatia scolara neincheiata la cel putin o disciplina;

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedita de rezultatele scolare obtinute in semestrul anterior sau la evaluarea initiala de la inceputul semestrului in derulare.

Documentele justificative care stau la baza incadrarii elevilor in criteriile de eligibilitate mentionate la art. 2 sunt:

a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului: lista prezentata de catre unitatea de invatamant, pe baza solicitarii scrise a parintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaratie pe propria raspundere in acest sens;

b) pentru elevii care se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau au situatia neincheiata la cel putin o disciplina: lista elevilor corigenti sau cu situatia neincheiata la sfarsitul semestrului precedent prezentata de catre unitatea de invatamant;

c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remediala: rezultate scolare/rezultate la evaluarea initiala de la inceputul semestrului prezentate de unitatea de invatamant.

Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ se transmit inspectoratului scolar odata cu solicitarile de transa, iar copii ale acestora se pastreaza la nivelul unitatii de invatamant.

Cum se vor organiza orele remediale

Scolile in care exista elevi eligibili pentru orele remediale transmit catre inspectoratele scolare datele cu privire la numarul acestora pentru a participa la programul de educatie remediala.

Inspectoratele scolare, pe baza datelor transmise de catre scolile cu privire la numarul de elevi eligibili, stabilesc unitatile de invatamant care vor organiza activitati remediale in cadrul programului  „Scoala dupa scoala“ din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activitati.

Inspectoratele scolare repartizeaza bugetele corespunzatoare acordarii sprijinului financiar scolilor in care vor fi organizate activitatile din programul „Scoala dupa scoala“, in functie de numarul declarat de elevi care se incadreaza in criteriile de eligibilitate.

Elevii care provin din scoli care nu organizeaza educatie remediala pot participa la aceste activitati in cadrul altor scoli decat cele in care sunt inmatriculati, conform planificarii realizate de catre inspectoratul scolar.

Scolile realizeaza o analiza a nevoilor de activitati remediale si o propunere de program al activitatilor remediale. Analiza si propunerea de program se transmit inspectoratului scolar.

Propunerea trebuie sa contina si informatii cu privire la resursele umane necesare pentru implementarea programului, structura echipei pedagogice implicate in derularea programului, responsabilitatile fiecarui membru si modalitatile de asigurare a calitatii programului, respectiv de urmarire si evaluare a progresului inregistrat de elevii participanti la program.

In organizarea activitatilor de educatie remediala, scolile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele recomandari:

a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupa;

b) organizarea a 20 de ore de activitati remediale/luna/elev, cu prezenta fizica in clasa;

c) proiectarea, organizarea si sustinerea activitatilor de catre cadre didactice calificate provenite din scoala care organizeaza programul sau din scoli;

d) activitatile remediale, materializate in activitati de invatare, vor viza imbunatatirea achizitiilor elevilor, in special a acelora care contribuie la formarea competentelor de baza, fundamentale pentru formarea celorlalte competente;

e) se au in vedere, cu prioritate, activitati remediale care sa vizeze achizitiile care contribuie la formarea competentelor de literatie si a competentelor STEM, incluzand si activitati pentru formarea comportamentelor specifice competentei „a invata sa inveti“.

In situatii justificate, cum ar fi necesitatea pregatirii elevilor pentru examene de corigenta sau de incheiere a situatiei scolare sau pentru actualizarea cunostintelor, in perspectiva deschiderii noului an scolar, activitatile remediale se pot desfasura si pe durata vacantei.

Inscrierea copiilor la orele remediale

Inscrierea elevilor pentru a participa la „Scoala dupa scoala“ se face pe baza solicitarii scrise a parintelui, a reprezentantului legal sau, dupa caz, a persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea unui copil, in perioada absentei parintilor.

Solicitarile scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la scoala la care este inscris elevul.

Scolile care nu organizeaza activitati remediale si care inregistreaza cereri ale parintilor elevilor transmit aceste solicitari catre inspectoratele scolare judetene, care vor repartiza elevii in scoli organizatoare ale programului.

Finantarea activitatilor remediale din Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ se va realiza in functie de numarul elevilor care vor beneficia de activitati remediale in cadrul acelei unitati de invatamant.

In cazul in care, la nivelul unei unitati de invatamant in care se organizeaza programul, numarul cererilor depuse in vederea participarii la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ este mai mare decat numarul de locuri pentru care exista finantare, inscrierea pe lista a elevilor se face tinand cont de numarul de criterii de eligibilitate indeplinite de copii: se repartizeaza copiii care indeplinesc 3 criterii, apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, elevii care indeplinesc doar unul dintre criterii.

In cadrul fiecarui criteriu de eligibilitate vor fi inscrisi cu prioritate in lista beneficiarilor de activitati remediale elevii apartinand grupurilor vulnerabile (elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic).

Pe locurile ramase disponibile dupa aplicarea criteriilor de eligibilitate mentionate de ordinul de ministru, scoala poate inscrie si alti elevi, pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite la nivelul scolii, in functie de conditiile concrete din scoala, acordand prioritate elevilor proveniti din grupurile vulnerabile (elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic).

Finantarea orelor remediale: 200 lei per elev/pe luna

Pentru acoperirea costurilor organizarii si participarii elevilor la activitatile de educatie remediala in cadrul Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, se acorda unitatilor de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/luna, exprimat in lei, per copil inscris in program, respectiv 200 lei/luna.

ISR reprezinta indicatorul social de referinta, care la data prezentelor norme metodologice are valoarea de 500 lei si poate fi ajustat periodic de Guvernul Romaniei.

Pentru Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev si este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizarii si participarii copiilor la 20 de ore/elev/luna de activitati de educatie remediala, respectiv sustinerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate in activitatile cu elevii, derulate in proiect.

Conditia de acordare a sprijinului financiar lunar unitatilor de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ este participarea elevilor la cele 20 de ore/luna de activitati de educatie remediala.

In conditii exceptionale, un elev poate sa absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitatile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face daca numarul de absente este mai mare de 25% din totalul de ore prevazut pe luna pentru un elev. Absentele inregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.

In cazul in care parintele unui elev renunta, in scris, la participarea elevului la orele de educatie remediala, scoala poate propune inspectoratului scolar inlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educatie remediala.


*Sursa foto: Freepik.com

Adauga tu primul comentariu:

 • Numele tau
  *Camp obligatoriu
 • Scrie aici comentariul tau!
  (maxim 1000 caractere)
 • Introdu codul de securitate alaturat

  Nu înţeleg codul
  *Camp obligatoriu